22
November
2017

Red herring /

Uzenáč

Business Term of the Day

Definition

A red herring is any misleading information or action which distracts from the issue in question.

Example sentence

Most journalists recognized Mr. Grunt’s inflammatory comments as a red herring intended to turn attention away from the investigation into his alleged embezzlement.

Comment

In the past, strong-smelling smoked herrings were supposedly used to throw tracking dogs off the scent. In the figurative sense, any information or action which misleads journalists, investigators, readers, or just the general public, whether intentional or not, may be referred to as a red herring. In a somewhat related sense, “red herring” is also a slang term for a preliminary prospectus submitted to a financial authority, that name being related to the facts that the prospectus bears a prominent red disclaimer on the front page and that it contains unverified, and therefore potentially misleading, information.

Definice

Jako uzenáč se označuje jakákoli zavádějící informace, která někoho odláká od daného tématu.

Příklad použití ve větě

Většina novinářů rozpoznala pobuřující komentáře pana Grunta jako uzenáče, který měl odvést pozornost od jeho vyšetřování jeho údajné zpronevěry.

Poznámka

Uzení sledi se silným zápachem byli údajně používáni pro svádění stopovacích psů na scestí. V přeneseném významu se jakákoli informace nebo činnost, která odvede pozornost novinářů, vyšetřovatelů, čtenářů nebo jen široké veřejnosti, ať už úmyslně nebo ne, může nazývat uzenáč. V souvisejícím významu je „uzenáč“ také slangový termín pro předběžný prospekt podaný finančnímu úřadu – tento název souvisí s výrazným červeným varováním na první straně a s tím, že obsahuje neověřené, a tedy potenciálně zavádějící, informace.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us