2
January
2019

Regulatory capture /

Regulatorní zajetí

Business Term of the Day

Definition

Regulatory capture occurs when a regulatory agency established for the public interest ends up working instead for the benefit of one or more special interest groups that it is supposed to be regulating.

Example sentence

The watchdog organization Fair2 points out that the Prime Minister’s appointment of a former oil company executive to head the Ministry of Environment and replacement of environmental scientists on its advisory board with industry lobbyists exemplifies the developing state of regulatory capture within the new government.

Comment

Regulatory capture is a special case of government failure. It occurs typically because large companies bring influence, pressure, and lobbying efforts to bear on various regulatory agencies. It may also happen that many experts within those agencies have personal and business ties to companies in the relevant fields. A typical situation and example is when trade association lobbyists either end up writing new regulations outright or are able to shape the regulations’ content and effects in the guise of providing public comment.

Definice

K regulatornímu zajetí dojde, když určitý regulační orgán založený pro veřejné blaho nakonec pracuje ku prospěchu jedné nebo více zvláštních zájmových skupin, které měl původně regulovat.

Příklad použití ve větě

Organizace „hlídacích psů“ Fair2 upozornila, že premiérovo jmenování bývalého vrcholného manažera ropné společnosti vedením ministerstva životního prostředí a nahrazení environmentálních odborníků v jeho poradním orgánů průmyslovými lobbyisty je příkladem postupujícího stavu regulatorního zajetí v nové vládě.

Poznámka

Regulatorní zajetí je speciální případ selhání vlády. Typicky k ní dochází, protože velké společnosti vytvářejí vliv, tlak, a snahy o lobbing na různé regulační orgány. Navíc se může stát, že řada expertů v těchto agenturách mají osobní a obchodní vazby na společnosti v těchto oborech. Typickým příkladem je situace, kdy lobbyisté z obchodního sdružení buď přímo píšou nové normy, nebo jsou schopni utvářet obsah a dopad norem pod rouškou veřejného připomínkového řízení.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us