10
September
2020

Remuneration /

Odměna

Business Term of the Day

Definition

Remuneration comprises all compensation for work or services provided.

Example sentence

In order to attract the best engineers in the field, ACME had to offer the highest remuneration on the market.

Comment

Remuneration consists of various components. Its main monetary component can be either wages, which are paid based on the completion of work (either hourly wages or at a piece rate for completed tasks), or salary, which is paid periodically regardless of tasks completed. Czech distinguishes between salary for state employees (plat) and that for other employees (mzda), although this distinction is not always followed in less official settings. Remuneration also includes fringe benefits (non-monetary bonuses), deferred compensation (e.g., a pension plan), and employee stock options. The types and amount of remuneration depend on a number of factors and are generally set in an overall compensation package.

Definice

Odměny tvoří všechny kompenzace za poskytnutou práci nebo služby.

Příklad použití ve větě

Aby společnost ACME přilákala nejlepší inženýry v oboru, musela nabídnout nejvyšší odměny na trhu.

Poznámka

Odměny sestávají z různých složek. Jejich hlavní peněžní složka se v angličtině rozlišuje na wages, které jsou vypláceny na základě dokončené práce (hodinová sazba nebo úkolová sazba za dokončené úkoly), a salary, která je vyplácena pravidelně bez ohledu na dokončené úkoly. Čeština rozlišuje mezi platem státních zaměstnanců a mzdou zaměstnanců podniků, ačkoli tento rozdíl není v neoficiálním prostředí vždy dodržován. Další složky odměn tvoří mimoplatové výhody (nepeněžní bonusy), odložené odměny (např. podnikové penzijní fondy) a zaměstnanecké opce na akcie. Typ a výše odměn závisí na řadě faktorů a odměny jsou obvykle stanoveny v celkovém tzv. balíku odměn.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us