8
November
2022

Renewable energy /

Obnovitelná energie

Business Term of the Day

Definition

Renewable energy is energy the source of which is not permanently depleted by its consumption.

Example sentence

All roofs of our logistic centers are covered with solar panels to maximize the use of renewable energy in our company.

Comment

As opposed to nonrenewable sources of energy, such as fossil fuels and nuclear fission, most renewable energy sources, such as solar, wind, hydroelectric, and geothermal energy, do not require fuel. Energy from burning biomass is also considered renewable, however, because biomass can easily and quickly be regrown. Because renewable energy has a smaller carbon footprint than energy from fossil fuels, switching to predominantly renewable energy is seen as a possible measure for preventing further climate change.

Definice

Obnovitelná energie je energie, jejíž zdroj se spotřebováváním trvale nevyčerpává.

Příklad použití ve větě

Všechny střechy našich logistických center jsou pokryté solárními panely, abychom maximalizovali využití obnovitelné energie v naší společnosti.

Poznámka

Oproti neobnovitelným zdrojům energie jako jsou fosilní paliva a jaderné štěpení většina obnovitelných zdrojů energie jako solární, větrná, vodní a geotermální energie, nepotřebují palivo. Energie z pálení biomasy se ale také považuje za obnovitelnou energii, protože biomasu je možné snadno a jednoduše vypěstovat znovu. Jelikož obnovitelná energie má menší uhlíkovou stopu než energie z fosilních paliv, přechod na především obnovitelné zdroje se považuje za možný způsob prevence dalších změn klimatu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us