20
January
2023

Reshoring /

Reshoring

Business Term of the Day

Definition

Reshoring is a practice of relocating production back from lower-cost overseas locations to within domestic national borders.

Example sentence

During and after 2022, the U.S. has been experiencing serious shortages of certain pharmaceutical products manufactured abroad, and, as a result, some companies are now looking at reshoring their production.

Comment

Reshoring is the opposite of offshoring, which has been a production model related to globalization in recent decades. When offshoring, companies move their production to other, typically developing, countries because it is cheaper for them to do so. Today, customer demands and rising costs of shipping and labor abroad are making companies reconsider their strategies. There are various benefits of reshoring that include reduced time to market, improved transparency and control of the process, lower transport costs and customs charges, and easier communication within the business. Reshoring may also facilitate just-in-time production, which reduces the volume of necessary inventories. Domestic production may also have smaller environmental impact. Last but far from least, governments are strongly encouraging the reshoring of goods critical to national security and economic competitiveness.

Definice

„Reshoring“ je zpětný přesun výroby z levných cizích, často zámořských států do vnitrostátních lokací.

Příklad použití ve větě

Od roku 2022 a trpí Spojené státy vážnými nedostatky zásob jistých farmaceutických produktů vyráběných v zahraničí, a proto nyní některé společnosti zvažují „reshoring“ výroby.

Poznámka

„Reshoring“ je opakem „offshoringu“ (české termíny pro tyto jevy nejsou zavedeny), což je výrobní model posledních desetiletý spojený s globalizací. Při „offshoringu“ firmy přesouvají výrobu do jiných, obvykle vývojových zemí, protože je to pro ně levnější. Měnící se požadavky zákazníků a rostoucí ceny transportu a práce v zahraničí dnes vede společnosti k zvážení změny strategie. „Reshoring“ přináší řadu výhod, jako je kratší „time to market“, lepší transparentnost a kontrola nad procesem, nižší náklady na přepravu a clo a snazší komunikace v rámci firmy. „Reshoring“ také může umožnit výrobu označovanou „just-in-time“, která redukuje objem nezbytných skladových zásob. Domácí výroba také může mít menší environmentální dopady. Co víc, vláda v mnohých státech silně podporuje „reshoring“ zboží zásadního pro národní bezpečnost a ekonomickou konkurenceschopnost.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us