5
November
2019

Return on investment /

Návratnost investic

Business Term of the Day

Definition

Return on investment (ROI) is a performance metric for investments that measures the return generated by an investment relative to its cost.

Example sentence

Although it involves large up-front expenses, setting up an intranet system may deliver a high return on investment by cutting future costs and expanding communications channels.

Comment

ROI is often used to assess the attractiveness of a particular investment or to compare alternative investments. The evaluated investments may be made by such actors as an external investor, a company investing into itself, or a government investing into improved services. The metric is expressed as a ratio where an investment with a high ROI has high benefits (returns) in comparison to the amount invested. A negative ROI occurs if the investment makes losses rather than generates profits. Other metrics using a similar concept include social return on investment (SROI), which attempts to measure such nonfinancial values as social and environmental benefits.

Definice

Návratnost investic je ukazatel ziskovosti investic, který měří výnos investice oproti její ceně.

Příklad použití ve větě

Navzdory vysokým prvotním výdajům může zřízení intranetové sítě přinést vysokou návratnost investice snížením budoucích nákladů a rozšířením komunikačních kanálů.

Poznámka

Návratnost investic se často používá pro posouzení přitažlivosti určité investice nebo k porovnání různých investic. Vyhodnocované investice mohou provádět například externí investoři, společnosti investující samy do sebe, nebo stát, který investuje do zlepšení služeb. Tento údaj je vyjádřen coby poměr, ve kterém investice s vysokou návratností mají vysoké přínosy (výnos) oproti investované částce. Záporná návratnost investic nastane, pokud investice přinese ztrátu a ne zisk. Podobný přístup používá společenská návratnost investic, která se pokouší měřit nefinanční hodnoty jako společenské a environmentální přínosy.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us