11
July
2019

Revenue stream /

Tok příjmů

Business Term of the Day

Definition

A revenue stream is a source from or activity via which a business regularly generates money income.

Example sentence

Renting out the spare office didn’t bring much, but it was a steady revenue stream and helped keep StartIT in the black through the summer doldrums.

Comment

A company’s revenue streams can consist of either operating revenues generated by its core activities, such as selling goods or services, or non-operating revenues, which comprise such financial activities as collecting rent, dividends, and interest. Depending upon their business models, some companies may try to seek out new revenue streams to diversify their income while others may instead focus intensely on a few core revenue streams.

Definice

Tok příjmů je zdroj nebo činnost, ze které podnik pravidelně získává peněžní příjmy.

Příklad použití ve větě

Pronájem volné kanceláře nevydělával moc, ale byl to stabilní tok příjmů, a pomohl udržet StartIT v černých číslech i přes letní bezvětří.

Poznámka

Toky příjmů dané společnosti může sestávat buď z provozních příjmů vytvářených jejími klíčovými činnostmi jako je prodej zboží nebo služeb, nebo neprovozních příjmů, které tvoří finanční aktivity jako je vybírání nájmu, dividend nebo úroků. V závislosti na svém podnikatelském modelu mohou některé společnosti vyhledávat nové toky příjmů, aby diverzifikovaly svůj příjem, zatímco jiné se mohou silně soustředit na několik málo klíčových příjmových toků.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us