24
May
2022

Reverse share split /

Reverzní štěpení akcií

Business Term of the Day

Definition

A reverse share split is an operation wherein a company decreases the number of its shares while keeping their total value the same.

Example sentence

Because the stock price of Aperture Inc. had dropped under $1, thus falling below the minimum share price required by the stock exchange, the shareholders agreed to a reverse share split creating 1 new share for each 5 original shares.

Comment

Also referred to as a reverse stock split, such practice can be used by any company wishing to increase its price per share but not the total amount of its equity outstanding. The operation results in a decreased number of shares outstanding. A regular share split, on the other hand, divides each share into a number of lower-value shares in order to decrease the price per share. Reverse splits are typically used when a company’s share price has eroded to a very low level. To continue trading on the NASDAQ exchange, for example, no company’s share price may continue over the long term below $1.

Definice

Reverzní štěpení akcií je operace, ve které společnost sníží počet svých akcií a zároveň udrží jejich celkovou hodnotu na stejné úrovni.

Příklad použití ve větě

Protože cena akcií společnosti Aperture Inc. klesla pod 1 dolar, a tím spadla pod minimální cenu akcie požadovanou burzou cenných papírů, akcionáři souhlasili s provedením reverzního štěpení akcií s vytvořením jedné nové akcie z každých pěti původních akcií.

Poznámka

Také se nazývá reverzní split. Mohou jej využít společnosti, které chtějí zvýšit cenu za akcii ale ne celkovou výši nesplaceného vlastního kapitálu. Tato operace vede ke snížení počtu akcií v oběhu. Naopak běžné štěpení akcií rozdělí každou akcii na určitý počet méně hodnotných akcií za účelem snížení ceny za akcii. Reverzní štěpení se typicky používají v okamžiku, kdy cena akcie společnosti klesla na velmi nízkou úroveň. Například aby mohla společnost dále obchodovat na burze NASDAQ, nesmí cena její akcie dlouhodobě klesnout pod 1 dolar.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us