21
November
2017

Revolving loan /

Revolvingová půjčka

Business Term of the Day

Definition

A revolving loan is a loan which can be drawn and repaid repeatedly as per the debtor’s needs for the duration of the loan contract.

Example sentence

ABC Papers arranged a USD 5,000,000 revolving loan with GoldBank to help cover its operating expenses.

Comment

In contrast to term loans, revolving loans provide greater flexibility to the borrower, although usually at the cost of higher interest rates. The term revolving loan is more or less synonymous with line of credit. Each has a maximum amount that can be drawn, repaid, then drawn again. Sometimes, a financial institution will charge the (potential) borrower a commitment fee for keeping that line of credit open and available to the client. Credit cards and overdrafts are examples of revolving loans for individuals.

Definice

Revolvingová půjčka je půjčka, kterou lze čerpat a splácet opakovaně podle potřeb dlužníka po dobu trvání úvěrové smlouvy.

Příklad použití ve větě

Společnost ABC Papers dohodla s bankou GoldBank revolvingovou půjčku ve výši 5 000 000 dolarů, která má pomoci pokrýt její provozní náklady.

Poznámka

Revolvingové půjčky, oproti termínovaným půjčkám, poskytují dlužníkovi větší flexibilitu, ačkoli obvykle za cenu vyšších úrokových sazeb. Termín revolvingový úvěr více méně synonymem k úvěrovému rámci. V obou případech jde o maximální částku, kterou lze čerpat, splatit, a znovu čerpat. Někdy mohou finanční instituce účtovat (případnému) dlužníkovi poplatek za závazek za to, že klientovi nechají otevřený úvěrový rámec. Kreditní karty a kontokorenty jsou příklady revolvingových úvěrů pro fyzické osoby.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us