13
December
2019

Rider /

Přílepek

Business Term of the Day

Definition

Perhaps most typically associated with legislative processes and insurance contracts, a rider, in the legal sense of the word, is an addendum to another legal document, such as an insurance contract or draft legislation.

Example sentence

Despite the critical nature of the bill, the president was forced to veto it due to the addition of several counterproductive riders by members of the opposition party.

Comment

In relation to a contract, a rider is essentially an annex or addenda. It may be used to add something additional and specific to a general boilerplate contract. Riders are typically used in the insurance industry to add specific, additional coverage to a general insurance policy in return, of course, for additional fees. In the legislative arena, riders can be (and are) used to sneak in provisions not directly related to the parent legislation. This strategy may be used to pass potentially unpopular provisions into law by attaching them to a popular or critically important piece of legislation or in order to block the primary bill.

Definice

Přílepek v právním smyslu slova se zřejmě nejčastěji používá v souvislosti s legislativním procesem a pojišťovacími smlouvami. Jde o přídavek k jinému právnímu dokumentu jako je pojišťovací smlouva nebo návrh zákona.

Příklad použití ve větě

Přes akutní potřebu zákona byl prezident nucen zákon vetovat, protože členové opoziční strany přidali několik kontraproduktivních přílepků.

Poznámka

Co se týče smluv, přílepky jsou srovnatelné s dodatky nebo přílohami. Mohou být použity k přidání něčeho specifického navíc k všeobecnému obsahu smlouvy. V oblasti pojišťovnictví jsou přílepky typicky používány k přidání konkrétního dodatečného krytí k obecné pojistné smlouvě, samozřejmě za dodatečné poplatky. (Tento význam platí zejm. v kontextu USA.) V oblasti legislativy přílepky mohou být (a jsou) využívány k propašování ustanovení, která přímo nesouvisí s návrhem zákona. Tato strategie může být využívána k prosazení potenciálně nepopulárních opatření tím, že se připojí k populárním nebo velmi potřebným legislativním návrhům, nebo za účelem zablokování projednávaného návrhu zákona.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us