11
July
2018

Risk analysis /

Analýza rizik

Business Term of the Day

Definition

A risk analysis aims to identify and assess any negative conditions, events, or situations that may jeopardize the success of a project or achievement of a goal.

Example sentence

The outcome of the risk analysis exercise will be to create a risk register identifying and quantifying all risks associated with the project as well as their potential impacts.

Comment

Risk analysis determines the causes and probable effects of risks, then defines preventive measures to reduce the probability for such events to occur as well as countermeasures to minimize their potential impacts. Risk analysis is often the first stage in a program of risk management. Science and engineering usually employ a strategy of probabilistic risk assessment.

Definice

Analýza rizik má identifikovat a posoudit veškeré negativní podmínky, události a situace, které mohou ohrozit úspěch projektu nebo dosažení cíle.

Příklad použití ve větě

Výsledkem cvičení analýzy rizik bude vytvoření rejstříku rizik, který identifikuje a vyměří všechna rizika související s projektem i jejich potenciální dopady.

Poznámka

Určuje příčiny a pravděpodobné dopady rizik, a následně vymezuje preventivní opatření, které snižují pravděpodobnost výskytu takových jevů, a také protiopatření, která minimalizují jejich případné dopady. Analýza rizik se často používá v první fázi programu řízení rizik. Věda a strojírenství obvykle používají strategii pravděpodobnostní hodnocení rizik.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us