25
February
2019

Risk management /

Řízení rizik

Business Term of the Day

Definition

Risk management encompasses identifying, assessing, minimizing, and mitigating threats and uncertainties.

Example sentence

Although the CEO didn’t blame anyone in person, she stated unambiguously that the recent public outrage over the company’s environmental record had been exacerbated by insufficient risk management.

Comment

Risk management is an important part of conducting business, as well as in leading a successful private life. An initial component of risk management is risk analysis, which calculates the probabilities for occurrence of certain unfavorable (and also favorable) events and estimates their potential impacts. Risk reduction then aims to reduce the chances of such occurrence (for example by avoiding high-risk activities), and risk mitigation is an effort to prepare for the event when risk events actually materialize, the objective being to limit their impacts (for example by having a crisis communication plan at the ready or spill containment structures in place). Successful risk managers follow strict procedures and methodologies to prevent cognitive biases from clouding their judgment and so they do not overlook subtle but serious risks.

Definice

Řízení rizik zahrnuje identifikaci, posouzení, minimalizaci a zmírnění hrozeb a nejistot.

Příklad použití ve větě

Přestože generální ředitelka nikoho neobvinila osobně, jasně řekla, že nedávné pobouření veřejnosti ohledně environmentální reputace společnosti bylo zhoršeno nedostatečným řízením rizik.

Poznámka

Řízení rizik je důležitou částí vedení podnikání, ale také vedení úspěšného osobního života. Počáteční složkou řízení rizik je analýza rizik, která vyčísluje pravděpodobnosti výskytu určitých nepříznivých (ale také příznivých) událostí a odhadnout jejich potenciální dopad. Redukce rizika se následně snaží snížit tyto pravděpodobnosti výskytu (například vyhýbáním se vysoce rizikových činností), a zmírnění rizika je snaha připravit se na případ, kdy se rizika skutečně realizují, s cílem omezit jejich dopady (například připraveným plánem krizové komunikace nebo vystavěnými zábranami omezujícími úniky tekutin). Úspěšní manažeři rizik postupují podle striktních postupů a metodologií, aby zabránili tomu, že jim kognitivní klamy zakalí úsudek a aby nepřehlédli nenápadná avšak vážná rizika.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us