22
January
2018

Risk–return ratio /

Poměr rizika k zisku

Business Term of the Day

Definition

The risk–return ratio measures the expected profits from an investment relative to the related risks.

Example sentence

Mr. Malissa estimated the risk–return ratio of investing in ABC shares to be 1:2, with a potential loss of up to $50 but an expected return of $100.

Comment

Risk–return ratios can be used to compare different investments. Such ratios, of course, are dependent on one’s definition of risk and the accuracy of the estimated profit. An investor’s willingness to invest with a certain risk–return ratio may be an expression of his or her risk appetite. The expression risk–return ratio also is used in a more general way in thinking about and making business and other decisions, and the tradeoff may not always be formally quantified.

Definice

Poměr rizika k zisku měří očekávané zisky z určité investice a oproti souvisejícím rizikům.

Příklad použití ve větě

Pan Malissa odhadoval, že poměr rizika k zisku investice do akcií společnosti ABC je 1:2, s potenciální ztrátou až 50 dolarů, ale očekávaným ziskem ve výši 100 dolarů.

Poznámka

Poměry rizika k zisku lze použít k porovnání různých investic. Tyto poměry samozřejmě závisí na tom, jakou má investor definici rizika a přesnosti odhadovaného zisku. Investorova ochota investovat s určitým poměrem rizika k zisku může být vyjádřením jeho rizikového apetitu. Výraz „poměr rizika k zisku“ se také používá obecněji při posuzování a provádění obchodních a jiných rozhodnutí, kdy tento poměr nemusí vždy být formálně vyčíslen.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us