6
January
2021

Roboadvisory /

Roboadvisory

Business Term of the Day

Definition

Roboadvisory is a software-based investing where investment decisions are made by algorithms and involve minimal human interference.

Example sentence

Given the amount of money I want to invest, hiring a financial advisor would be too expensive for me and therefore I decided to use one of the roboadvisory platforms to invest my money wisely.

Comment

Roboadvisory, which is short for robotic investment advisory, is becoming an increasingly common way of investing money. It involves a special online platform that uses a thorough survey to determine a client’s financial situation, risk profile, and investment preferences and then invests his or her money automatically. Advantages of such investing include low fees that can make quality investment approaches accessible also to people with relatively low sums of money to invest. Because algorithms work and analyze the situation on the financial markets 24/7 and rebalance the client’s portfolio accordingly, ordinary people without experience in investing usually earn better returns in this way than they would ever be able to achieve by choosing individual stocks or funds on their own.

Definice

Roboadvisory je způsob investování za pomocí softwaru, kde jsou investiční rozhodnutí řízena algoritmy a zahrnujíminimální zásahy lidí.

Příklad použití ve větě

S ohledem na množství peněz, které chci investovat, by mě angažmá finančního poradce vyšlo příliš draho, a proto jsem se rozhodl pro jednu z roboadvisory platforem, abych své peníze investoval moudře.

Poznámka

Roboadvisory, což je zkratka pro robotic investment advisory, představuje stále běžnější způsob investování peněz. Tento způsob investování funguje na speciální on-line platformě, která na základě důkladného průzkumu definuje finanční situaci klienta, jeho rizikový profil a investiční preference a pak investuje jeho peníze automaticky. Výhody takového investování zahrnují nízké poplatky, které zpřístupňují kvalitní investování také lidem s relativně nízkými investičními prostředky. Protože algoritmy pracují a analyzují situaci na finančních trzích 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a podle potřeb takzvaně rebalacují portfolio klienta, běžnému člověku bez zkušeností s investováním tento způsob investování přinese obvykle vyšší zisky, než kterých by kdy dosáhl, kdyby si vybíral jednotlivé akciové tituly nebo fondy sám.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us