22
February
2018

Rump session /

Rump session

Business Term of the Day

Definition

A rump session is a less formal additional meeting after the conclusion of a main meeting or conference.

Example sentence

Doctor Banner presented his latest research at the rump session of the Prague conference and stated that he hopes to have it published later this year.

Comment

Rump sessions are common in various fields that develop very dynamically, such as cryptography, communications, or medicine. Such sessions typically consists of short, perhaps 10-minute presentations outlining future or ongoing research, unpublished results, comments on the general state in the field, and even jokes. Researchers can use rump sessions to “stake out” an area they are planning to explore so that others can focus on other areas, although this can be problematic if they do not sincerely intend, or otherwise fail, to complete the research.

Definice

Jako „rump session“ se označuje méně formální dodatečné setkání po konci hlavní schůzky nebo konference.

Příklad použití ve větě

Doktor Banner prezentoval svůj poslední výzkum na „rump session“ pražské konference a vyjádřil naději, že by měl být publikován později během tohoto roku.

Poznámka

Rump session jsou běžné v různých oblastech, které se velmi dynamicky vyvíjejí, jako kryptografie, komunikace, nebo medicína. Taková setkání typicky sestávají z krátkých, třeba 10minutových prezentací představujících budoucí nebo probíhající výzkum, nepublikované výsledky, komentáře ohledně obecného stavu oboru, nebo také vtipy. Výzkumníci mohou využívat rump sessions k vytyčení oblastí, které plánují zkoumat, aby se ostatní mohli soustředit na jiné oblasti, ačkoli toto může být problematické, pokud skutečně nechtějí nebo z jiných důvodů nezvládnou dokončit tento výzkum.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us