18
August
2016

Safe harbor statement /

Prohlášení o bezpečném přístavu

Business Term of the Day

Definition

Safe harbor statements are declarations cautioning investors not to rely too heavily on speculative information.

Example sentence

Although ACME’s predictions about its future earnings turned out to be laughably false, because it had included safe harbor statements in its prospectus there was nothing investors could do.

Comment

Safe harbor statements are intended to enable companies to provide investors with information including predictions about the future (e.g., what they expect their earnings to be or what steps they expect a regulator to take). These statements provide safe harbor in the sense of protection from being held liable if reality turns out differently. The predictions are termed forward-looking statements and, in order to exclude liability, must be labeled as such and also be accompanied by cautionary statements about risk factors (these requirements are met with the safe harbor statements) or else be made in good faith that the statements will be true.

Definice

Prohlášení o bezpečném přístavu jsou tvrzení, která upozorňují investory, aby příliš nespoléhali na spekulativní informace.

Příklad použití ve větě

Ačkoli se ukázalo, že predikce společnosti ACME ohledně jejích budoucích zisků byla až směšně nepravdivá, investoři nemohli nic dělat, protože ve svém prospektu uvedla prohlášení o bezpečném přístavu.

Poznámka

Smyslem prohlášení o bezpečném přístavu je umožnit společnostem poskytování informací investorům, včetně predikcí budoucností (např. jaké zisky očekávají, nebo jaké kroky očekávají od regulátorů). Tato prohlášení poskytují bezpečný přístav ve smyslu ochrany před odpovědností v případě, že skutečnost se vyvine odlišně. Tyto predikce se nazývají výhledová prohlášení a pro vyloučení odpovědnosti tak musí být označeny a doprovozeny varovnými prohlášeními ohledně rizikových faktorů (tyto požadavky jsou plněny prohlášením o bezpečném přístavu) nebo učiněny v dobré víře v pravdivost těchto prohlášení.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us