24
January
2019

Sales funnel /

Prodejní trychtýř

Business Term of the Day

Definition

Sales funnel is a model representing the process of converting sales leads into customers.

Example sentence

After diagnosing the bottlenecks in TransHab’s sales funnel, the marketing manager decided to focus primarily on motivating the trial version users to buy the full paid version.

Comment

Use of the funnel shape indicates that the process starts with a large number of initial sales leads that are collected from such various sources as advertising, social media, website traffic, and market research. This is followed by several steps during which this initially large number of prospects is gradually pared down. The concrete number and type of steps in a given organization’s sales funnel depend on its sales process and potentially on specific characteristics of lead groups. Typically, however, these steps include selecting a specific target group or individual high-probability prospects to contact, contacting those within that group, then persuading those who respond to purchase the product or service, and finally concluding actual sales with some of them. An organization’s objective typically is to have as many prospects successfully converted into customers at the bottom of the funnel as it can serve. This can be achieved by a combination of increasing input into the funnel (by getting more leads) and converting a higher proportion of leads into customers (by reducing losses at each of the steps).

Definice

Prodejní trychtýř je model, který reprezentuje proces konvertování prodejního leadu na zákazníka.

Příklad použití ve větě

Poté, co marketingová ředitelka diagnostikovala hrdla lahve prodejního trychtýře, rozhodla se soustředit primárně na motivování uživatelů zkušební verze ke koupi plné placené verze.

Poznámka

Tvar trychtýř ukazuje, že proces se zahajuje s velkým počtem počátečních prodejních leadů, které se sbírají z různých zdrojů jako reklama, sociální média a průzkum trhu. Následuje několik kroků, během nichž se toto počáteční velké množství potenciálních klientů postupně snižuje. Konkrétní počet a typ kroků v prodejním trychtýři dané organizace závisí na jejím prodejním procesu a potenciálně na konkrétních znacích skupin leadů. Typicky však tyto kroky zahrnují výběr konkrétní cílové skupiny nebo jednotlivých slibných potenciálních zákazníků ke kontaktu, kontaktování lidí z té skupiny, a následně přesvědčování těch, kteří odpoví, ke koupi produktu, a nakonec uzavření skutečného prodeje s některými z nich. Cílem organizace je typicky mít na konci trychtýře maximální množství úspěšně konvertovaných potenciálních zákazníků ve skutečné zákazníky, kolik jen zvládne obsloužit. Toho lze dosáhnout kombinací zvětšení vstupu do trychtýře (získáním více leadů) a konvertováním vyššího poměru leadů na zákazníky (redukováním ztrát na každém z kroků).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us