19
May
2020

Sales pitch /

Prodejní řeč

Business Term of the Day

Definition

A sales pitch is presentation of a product, service, or idea that endeavors to convince the listener to buy or invest in what is being presented.

Example sentence

As the election drew near, the candidates saw the education forum as their last chance to deliver their sales pitches to potential voters.

Comment

The phrase is often abbreviated to only pitch, especially when selling an idea such as a prospective film or other investment. Sales pitches can be used to initiate (introduce a potential product), build (expand on a product to a customer who has expressed interest), or close (convince a customer to buy) potential sales. Pitches often make use of visual and other aids to try to catch and keep the listener’s attention. An elevator pitch is a short speech (perhaps 30 seconds long) that could fit into an elevator ride and is intended to deliver the entire pitch in a very compressed and convincing manner.

Definice

Prodejní řeč je prezentace výrobku, služby nebo myšlenky, která se snaží přesvědčit posluchače ke koupi prezentované věci nebo k investici do ní.

Příklad použití ve větě

 blížícími se volbami kandidáti vnímali fórum o vzdělání jako svou poslední šanci přednést svou prodejní řeč potenciálním voličům.

Poznámka

Tato fráze se i v češtině často označuje jen jako “pitch”, především při propagaci myšlenek jako potenciálního filmu nebo jiné investice. Prodejní řeči je možné použít pro navázání (představení potenciálního výrobku), přípravu (rozvedení tématu produktu se zákazníkem, který vyjádřil zájem), nebo uzavření (přesvědčení zákazníka ke koupi). Při pitchi se často využívá vizuálních nebo jiných pomůcek pro zaujetí posluchače a udržení pozornosti. Výtahová řeč (neboli elevator pitch) je krátká řeč (například 30 sekund), která se vejde do jízdy výtahem a měla by podat celou prodejní řeč velmi zhuštěným a přesvědčivým způsobem.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us