30
March
2021

Sales promotion /

Podpora prodeje

Business Term of the Day

Definition

Sales promotion comprises limited-term marketing activities aimed at increasing sales of a product or service.

Example sentence

Faced with declining sales numbers, ACME decided to run a sales promotion for the entire month of October wherein it offered its cars to consumers at the same price as to dealer employees.

Comment

Common types of sales promotion include coupons, discounts (known as sales), rebating, contests, and giveaways. The promotions may be aimed at customers (consumer sales promotions) or at distributors in the supply chain, whether retailers or wholesalers (trade sales promotions). Together, these may make up various parts of a Push–pull strategy, generally with consumer promotions as pull tactics to generate demand and trade promotions as push tactics to increase product availability. Sales promotions are typically limited in time as they tend to decrease the profit from each unit sold. The idea is to drive volume of purchase and potentially brand loyalty so that consumers will in the long term pay the company back for money spent on the promotion. Sales promotion is one part of the promotional mix (distinct from the marketing mix, though that also includes promotion).

Definice

Podpora prodeje sestává z časově omezených marketingových aktivit zaměřených na zvýšení prodeje produktu nebo služby.

Příklad použití ve větě

Společnost ACME, čelící klesajícím hodnotám prodeje, se rozhodla provést podporu prodeje po celý měsíc říjen, v rámci které nabízela svá auta spotřebitelům za stejné ceny, za které je nabízí zaměstnancům dealerství.

Poznámka

Běžné typy podpory prodeje zahrnují kupony, slevy, rabaty, soutěže a dárky. Podpora může mířit na zákazníky (spotřebitelská podpora prodeje) nebo na distributory v dodavatelském řetězci, ať už maloobchodní nebo velkoobchodní (obchodní podpora prodeje). Dohromady mohou tvořit různé části push–pull strategie, kdy obecně propagace zákazníkům je taktika „pull“ pro vytváření poptávky, zatímco obchodní podpora tvoří taktiku „push“ pro zvýšení dostupnosti produktu. Podpory prodeje jsou typicky časově omezené, protože zpravidla snižují zisk z každé prodané položky. Myšlenkou je zvýšit objem koupí a potenciálně loajalitu ke značce, aby spotřebitelé dlouhodobě splatili společnosti peníze, které utratila za tuto podporu. Podpory prodeje jsou jednou ze součástí propagačního mixu (který se liší od marketingového mixu, který ale také obsahuje propagaci).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us