10
August
2017

Salvation clause /

Salvátorská klauzule

Business Term of the Day

Definition

A salvation clause is a part of a legal text specifying that if a provision becomes invalid or unenforceable it shall not affect the rest of the contract’s provisions.

Example sentence

Due to an oversight, MobileCZ’s legal team failed to include a salvation clause in the company’s general terms and conditions. Therefore, thousands of customer contracts became invalid after a fundamental change in the country’s law on personal data protection.

Comment

Also termed a severability clause, such clause is frequently found in contracts as well as in laws and regulations. In contracts, it is usually included as part of the final provisions. In most cases, the parties agree to replace such invalid or unenforceable provisions with a new wording with the same effect. Sometimes such clause specifically states which provisions are considered integral parts of the contract and are therefore not severable from the rest of the contract.

Definice

Salvátorská klauzule je část právního textu, která uvádí, že pokud bude některé z ustanovení neplatné nebo nevymahatelné, neovlivní to zbytek ustanovení ve smlouvě.

Příklad použití ve větě

Právnický tým společnosti MobileCZ kvůli přehlédnutí nezahrnul do obecných podmínek společnosti salvátorskou klauzuli. Proto byly zneplatněny tisíce spotřebitelských smluv poté, co došlo k zásadní změně v zákoně o ochraně osobních údajů.

Poznámka

Salvátorská klauzule se často nachází ve smlouvách i v zákonných předpisech. Ve smlouvách je obvykle součástí závěrečných ustanovení. Ve většině případů se strany dohodnou, že takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení nahradí novým zněním se stejným účinkem. Tato klauzule někdy konkrétně stanoví, která ustanovení se považují za nedílnou součást smlouvy a nejsou tedy oddělitelná od zbytku smlouvy.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us