15
October
2020

Scam /

Podvod

Business Term of the Day

Definition

A scam is a fraudulent scheme that exploits trust for monetary gain.

Example sentence

John Barber ran a scam promising the arrival of unusually large and unexpected sums of money and tricked hundreds of people into sharing valuable personal information.

Comment

Scams have existed for centuries. Originally, scams were conducted in person, when one individual would attempt to gain the confidence of another, trick him or her, and profit from his or her naivety. This could be done in a variety of ways, over a long or short period of time (known as long or short cons or games). Examples of well-known long cons include Ponzi schemes and pyramid schemes. Today, the internet has enabled a new and varied array of scammers (also known as con artists or grifters), with examples of their schemes including work-at-home scams, money transfer scams, and phishing.

Definice

Podvod je klamavé jednání, které zneužívá důvěry pro obohacení.

Příklad použití ve větě

John Barber provedl podvod, který sliboval zisk neobvykle velkých a nečekaných objemů peněz a navedl stovky lidí, aby sdíleli cenné osobní informace.

Poznámka

Podvody existují již stovky let. Původně byly prováděny osobně, kdy se jedna osoba pokoušela získat důvěru jiné, ošálit ji a těžit z její naivity. To by bylo možné provést řadou různých způsobů během dlouhého nebo krátkého období (známé jako dlouhodobé nebo krátkodobé podvody). Příklady dobře známých dlouhodobých podvodů zahrnují Ponziho schémataletadla. Dnes internet umožnil vznik nových a rozdílných oblastí podvodníků (v angličtině označovaných také jako con artists nebo grifters), například podvody s prací z domova, podvody s převody peněz nebo phishing.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us