22
February
2019

Scrum /

Scrum

Business Term of the Day

Definition

Scrum is, by its official definition, a framework within which people can address complex adaptive problems while productively and creatively delivering products of the highest possible value.

Example sentence

The advisor did not condone the CEO’s idea of introducing Scrum into the failing company, explaining that it takes a long time to implement such an approach correctly and so it could well kill the company off once and for all.

Comment

Scrum is the most commonly used subset of agile development. It has been developed primarily for software development, although it can (and is) applied also in other areas. It is a short-term iterative process designed primarily for small teams. The objective is to maintain high and consistent productivity while reducing time to delivering benefits and responding quickly to changing requirements. A scrum cycle is called a sprint, and each sprint typically takes several weeks. A sprint starts with sprint planning, whereby it is determined which items from a backlog can and should be resolved within this sprint. Each day, the members of the team hold a 15-minute “daily scrum” meeting where everyone presents what they have achieved the previous day and are going to achieve today. When a sprint is completed, it is reviewed and the completed results are presented in a demo. The team then retrospectively evaluates its performance and process.

Definice

Scrum je, podle své oficiální definice, rámec, ve kterém mohou lidé řešit komplexní adaptivní problémy, zatímco produktivně a kreativně dodávají produkty nejvyšší možné hodnoty.

Příklad použití ve větě

Poradce neschválil nápad generálního ředitele spočívající v zavedení Scrumu do selhávající společnosti, a vysvětlil, že trvá dlouho jej správně implementovat, a že by to mohlo společnost úplně dorazit.

Poznámka

Scrum je nejčastěji používanou podskupinou agilního vývoje. Byl vyvinut primárně pro vývoj softwaru, ačkoli jej lze použít (a používá se) také v ostatních oblastech. Je to krátkodobý iterativní proces navržený pro malé týmy. Cílem je udržet vysokou a konzistentní produktivitu, a zároveň snížit čas do dodání přínosů a rychle reagovat na měnící se požadavky. Cyklus scrumu se nazývá sprint, a každý sprint typicky trvá několik týdnů. Sprint začíná plánováním sprintu, kdy se stanoví, které nevyřízené položky během tohoto sprintu lze vyřešit, a které by se měly vyřešit. Členové týmu každý den mají 15minutové „denní scrum“ setkání, na kterém každý představí, čeho dosáhli předchozího dne a čeho dosáhnout dnes. Po dokončení sprintu je zhodnocen a dokončené výsledky se představí v demu. Následně tým retrospektivně zhodnotí svůj výkon a proces.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us