21
December
2017

Search engine optimization (SEO) /

Optimalizace pro vyhledávače

Business Term of the Day

Definition

Search engine optimization (or SEO) is an effort to increase the visibility of a particular website in the results provided by search engines.

Example sentence

After Google’s new algorithm relegated EyeSee’s website to the second page of the search results, the company initiated an SEO plan to get back to its previous prominent position.

Comment

Every search engine uses an algorithm to determine the order of results displayed in response to a particular query. SEO utilizes various techniques to push a particular website up in that list of results so that it is more visible to users. The specific techniques are dependent on the particular algorithm and may include linking to other sites and getting linked by other sites (which contribute link juice), content marketing, correct formatting and metainformation, and use of the right key words. Moreover, SEO approaches can also be divided into ethical (or white hat) and unethical (black hat), depending on whether the practices are condoned by the search engine operators or not.

Definice

Optimalizace pro vyhledávače je snaha zvýšit viditelnost určité webové stránky ve výsledcích poskytovaných vyhledávači.

Příklad použití ve větě

Poté, co nový algoritmus vyhledávače Google odsunul webové stránky společnosti EyeSee na druhou stranu výsledků, zahájila společnost plán SEO, který ji měl dostat na předchozí prominentní místo.

Poznámka

Každý vyhledávač využívá algoritmus, který stanoví pořadí výsledků na daný dotaz. SEO využívá různé techniky, aby posunul určitou stránku nahoru v seznamu výsledků, aby byla viditelnější pro uživatele. Konkrétní techniky jsou odvislé od daného algoritmu, a mohou zahrnovat odkazování na jiné stránky a získání odkazů z jiných stránek (což přispívá tzv. link juice), obsahový marketing, správné formátování a metainformace a použití správných klíčových slov. Kromě toho lze SEO postupy rozdělit na etické a neetické, podle toho, jestli jsou tyto praktiky schválené provozovatelem vyhledávače nebo ne.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us