21
December
2018

Seasonal content /

Sezónní obsah

Business Term of the Day

Definition

Seasonal content is marketing material communicated for particular seasons or special occasions, such as holidays.

Example sentence

Even before the end of 2018, Taxter’s marketing department had begun preparing seasonal content for the accounting firm’s Facebook page in anticipation of the upcoming tax day in 2019.

Comment

Seasonal content is relevant for organization of many sorts, whether they are business-to-consumer companies or business-to-business enterprises, because the demand for numerous types of goods and services changes through the year. A seasonal theme also can help advertisements and other marketing communications to stand out and be noticed by customers. Examples of seasonal content include billboards introducing a new swimsuit line at the beginning of summer, a mailed reminder from an auto service chain that its customers should switch to winter tires, and targeted social media posts promoting special deals for Black Friday, Cyber Monday, and Singles’ Day.

Definice

Sezónní obsah tvoří marketingové materiály prezentované k určitým obdobím nebo ke zvláštním příležitostem, jako jsou svátky.

Příklad použití ve větě

Marketingové oddělení účetní firmy Taxter začalo ještě před koncem roku 2018 připravovat sezónní obsah pro facebookovou stránku společnosti v očekávání blížícího se data podání daňových přiznání v roce 2019.

Poznámka

Sezónní obsah je relevantní pro různé typy organizací, ať už jde o společnosti business-to-consumer nebo business-to-business, jelikož se poptávka mnoha druhů zboží a služeb liší v různých období roku. Sezónní téma také pomáhá reklamám a dalším druhům marketingových sdělení vyčnívat a zákazníci si jich lépe všimnou. Příklady sezónního obsahu zahrnují billboardy představující novou řadu plavek na začátku léta, poštou zasílané připomenutí řetězce autoservisů, že by zákazníci měli vyměnit pneumatiky za zimní, a cílené příspěvky na sociálních médiích propagující speciální akce na Černý pátek, Kyber pondělí a Den nezadaných.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us