16
November
2018

Seasoning /

Zrání

Business Term of the Day

Definition

In securities markets, “seasoning” refers to a period during which new issuers (and issues) are proving themselves to be trustworthy and not unduly risky.

Example sentence

Because Flash Logistics already has two seasoned bond issues trading in the secondary market, the company is now considering to make another bond issue in 2019.

Comment

This term is derived from the process of seasoning wood, whereby fresh-cut wood is left to dry out (or is treated with heat and/or chemicals) to improve its mechanical qualities. In finance, the term is applied in several related ways. A seasoned equity offering is a secondary issue of securities (after an IPO), to raise additional capital for the issuer. A seasoned security is a security (typically a stock or bond) which has been publicly traded on the secondary market for some time (typically at least a couple months). “Unseasoned” instruments (or those issued by “unseasoned” issuers) may manifest greater price volatility as the market is trying to establish a predictable price history. Therefore, they typically traded at somewhat lower prices than they might after they “season” a bit more. In contrast, the higher price of seasoned instruments reflects a premium the buyers are willing to pay for the expected better stability and lower risk.

Definice

Na trzích s cennými papíry se jako „zrání“ označuje období, během kterého noví emitenti (a emise) prokazují, že jsou důvěryhodní a nepředstavují nepřiměřené riziko.

Příklad použití ve větě

Protože společnost Flash Logistics už má dvě vyzrálé emise dluhopisů, se kterými se obchoduje na sekundárním trhu, nyní zvažuje další emisi dluhopisů na rok 2019.

Poznámka

Anglický termín pochází z procesu zrání dřeva, kdy se čerstvě nařezané dřevo nechává vyschnout (nebo se ošetřuje teplem a/nebo chemicky) pro zlepšení jeho mechanických vlastností. Ve finančnictví se tento termín se používá několika souvisejícími způsoby. Jako seasoned equity offering se označuje sekundární emise akcií (po primární emisi akcií), kterou emitent získává další kapitál. Jako vyzrálý cenný papír se označuje cenný papír (typicky akcie nebo dluhopis), který už je nějakou dobu (typicky alespoň 40 dní) veřejně obchodován na sekundárním trhu. „Nevyzrálé“ nástroje (nebo nástroje vydané „nevyzrálými“ emitenty) mohou vykazovat vyšší volatilitu cen, jak se trh snaží vystavět předvídatelnou cenovou historii. Proto se typicky obchodují za mírně nižší cenu, než za jakou by se obchodovaly poté, co více „vyzrají“. Oproti tomu vyšší cena vyzrálých nástrojů odráží přirážku, kterou jsou kupující ochotni zaplatit za očekávanou lepší stabilitu a nižší riziko.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us