11
June
2019

Secondary offering /

Sekundární nabídka

Business Term of the Day

Definition

A secondary offering is the proposed sale of previously issued securities held by investors to other prospective investors.

Example sentence

After BigRed’s stock price rose by 10%, its founder, Sean O’Connor, made a secondary offering of his personal stock worth approximately $1.2 billion.

Comment

Secondary offering, also called secondary market offering and secondary distribution, is made on a secondary market. It differs crucially from an initial public offering (IPO) in that the money from sale of the securities does not go to the issuer (as is the case for the IPO), but to the investor holding the shares. Typically only sales by large or institutional investors are considered secondary offerings.  Secondary offering is also sometimes referred to as secondary issue, although this term can confusingly be used also for a follow-on offering, which is a company’s issuing additional securities after it has already made its initial public offering.

Definice

Sekundární nabídka je nabízený prodej dříve vydaných cenných papírů, které drží investoři, dalším potenciálním investorům.

Příklad použití ve větě

Poté, co cena akcií společnosti BigRed vzrostla o 10 %, její zakladatel Sean O’Connor podal sekundární nabídku svých osobních akcií v hodnotě přibližně 1,2 miliardy dolarů.

Poznámka

Sekundární nabídka, také nazývaná nabídka na sekundárním trhu, se provádí na sekundárním trhu. Zásadní odlišnost od primární emise akcií tkví v tom, že peníze za prodej cenných papírů nejdou emitentovi (což je případ IPO), ale investorovi, který akcie držel. Typicky jsou za sekundární nabídky považovány jen prodeje velkých a institucionálních investorů. Sekundární nabídky se také nazývají sekundární emise, ačkoli tento termín se může také používat pro následnou nabídku, což je emise dalších cenných papírů společnosti, která už provedla svou primární emisi akcií.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us