14
January
2021

Secondment /

Dočasné přidělení

Business Term of the Day

Definition

A secondment is the temporary transfer of an employee to another position within an organization or at another organization.

Example sentence

Jim is really excited about the possibility of going on secondment with our subsidiary RunRun as it will give him hands-on experience with running a team.

Comment

Secondments may be offered for such reasons as completing specific projects that need extra assistance, giving the employee experience with different kinds of tasks, and developing the employee’s understanding of different areas of the organization or its supply chain. For the employee, going on secondment may offer opportunities for learning, networking, and building skills in new areas as well as the possibility of trying out different possible future careers.

Definice

Dočasné přidělení je dočasný převod pracovníka na jinou pozici v rámci dané organizace nebo v jiné organizaci.

Příklad použití ve větě

Jim je opravdu nadšený možností dočasného přidělení do naší dceřiné společnosti RunRun, jelikož mu poskytne praktickou zkušenost s vedením týmu.

Poznámka

Dočasné přidělení je možné nabídnout například pro dokončení konkrétního projektu, který potřebuje dodatečnou pomoc, nebo aby zaměstnanec získal zkušenosti s jiným typem úkolů nebo pochopil různé oblasti organizace či jejího dodavatelského řetězce. Zaměstnancům může dočasné přidělení nabídnout příležitosti pro vzdělání, networking a vybudování dovedností v nových oblastech a také možnost vyzkoušet si případnou odlišnou budoucí kariéru.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us