2
October
2017

Securitization /

Sekuritizace

Business Term of the Day

Definition

Securitization is the process of creating securities from groups of previously illiquid assets.

Example sentence

GigaBank issued a new class of mortgage-backed securities created by securitizing a pool of sub-prime mortgages.

Comment

Securitization increases the liquidity of the underlying assets by allowing small investors to invest in them. Creditors in turn benefit from the risk associated with the original assets being spread among the shareholders. One example of securitization is structured financing, highly complex financial operations which transfer risks between pools of assets. Securitization results in the creation of asset-backed securities.

Definice

Sekuritizace je proces vytváření cenných papírů ze skupin dříve nelikvidních aktiv.

Příklad použití ve větě

Společnost GigaBank vydala novou třídu hypotečních cenných papírů vytvořených sekuritizací ze souboru sub-prime hypoték.

Poznámka

Sekuritzace zvyšuje likviditu podkladových aktiv tím, že umožňuje malým investorům do nich investovat. Věřitelé zase mají prospěch z toho, že rizika související s původními aktivy jsou rozprostřeny mezi akcionáře. Jedním příkladem sekuritizace je strukturované financování, vysoce komplexní finanční operace, které převádějí rizika mezi soubory aktiv. Výsledkem sekuritizace jsou cenné papíry zajištěné aktivy.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us