12
October
2020

Seed capital /

Počáteční kapitál

Business Term of the Day

Definition

Seed capital is the initial investment in a company.

Example sentence

Although Susan has a great business idea for planting crops with drones, she hasn’t yet been able to secure the seed capital necessary to start work on the project.

Comment

Also known as seed money or financing, this funding often comes from the founders and people they know, generally in exchange for equity in the company. Other options for acquiring seed capital include angel investors and crowdfunding. Such financing usually covers operating costs and costs for R&D to bring a product or service to market, at which point the company can attract other forms of financing, such as venture capital. As this money is provided within the so-called valley of death through which the startup much pass before it has steady revenue streams, it represents a substantially risky investment.

Definice

Počáteční kapitál představuje prvotní investici do společnosti.

Příklad použití ve větě

Přestože má Susan skvělý podnikatelský nápad na sázení plodin pomocí dronů, nebyla schopna zajistit počáteční kapitál nutný pro zahájení práce na projektu.

Poznámka

Toto financování, které se nazývá také počáteční peníze nebo počáteční financování, často pochází od zakladatelů a jejich známých, obvykle výměnou za podíl ve společnosti. Dalšími možnostmi jak získat počáteční kapitál zahrnují andělské investorycrowdfunding. Toto financování obvykle pokrývá provozní náklady a náklady na výzkum a vývoj pro uvedení produktu nebo služby na trh. Jakmile k němu dojde, společnost může přilákat další formy financování, například venture kapitál. Jelikož se tyto peníze poskytují v období takzvaného údolí smrti, kterým musí začínající společnost projít, než má stálý proud příjmů, jde o výrazně rizikovou investici.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us