21
February
2018

Self-dealing /

Samoobchodování

Business Term of the Day

Definition

Self-dealing is a situation wherein a fiduciary misuses his or her position for personal gain.

Example sentence

GoldFund representatives had to turn down Mr. Grimes’ offer in order to comply with the fund’s strict guidelines and avoid any appearance of self-dealing.

Comment

Self-dealing is a breach of fiduciary duty, which is the obligation of a fiduciary to manage entrusted assets and activities solely in the best interests of the beneficiary (typically in a client relationship). Numerous positions of responsibility may offer temptation to engage in self-dealing, such as top officers in companies, trustees in trusts, real estate brokers, and investment managers. Various countries and jurisdictions have somewhat differing laws and regulations in place to prevent such actions from occurring and to protect the beneficiaries’ interests.

Definice

Samoobchodování je situace, kdy fiduciář zneužije své pozice k osobnímu zisku.

Příklad použití ve větě

Zástupci fondu GoldFund museli odmítnout nabídku pana Grimese, aby splnil striktní předpisy fondu a předešli jakýmkoli podezřením ze samoobchodování.

Poznámka

Samoobchodování je porušením fiduciární povinnosti, což je povinnost fiduciáře spravovat svěřený majetek a aktivity výlučně v nejlepším zájmu beneficienta (typicky v klientském vztahu). K samoobchodování může svádět řada odpovědných funkcí, například vysoké pozice ve společnostech, správci svěřenských fondů, realitní makléři nebo investiční manažeři. Různé země a jurisdikce mají zavedené poněkud odlišné právní předpisy, které takovým činům brání a chrání zájmy beneficientů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us