22
October
2018

Self-regulation /

Samoregulace

Business Term of the Day

Definition

In business, self-regulation refers to a situation wherein an industry or professional association rather than a government agency establishes quasi-legal standards and regulations, then compels those within the industry to comply with them.

Example sentence

Because the aggressive brokers at Franklin Hamilton & Co. refused to operate within the constraints of securities industry self-regulation, eventually the state regulator stepped in and indicted the company for securities fraud.

Comment

Self-regulation is common in the investment and securities industry, as well as the accounting, legal, and medical professions, among others. A higher government authority may delegate certain regulatory responsibilities to industries’ or professions’ self-regulatory organizations while retaining the ultimate authority should the self-regulation prove insufficient in specific cases or areas. In part because of the expertise occurring within the industry or profession, as well as its motivation to protect its own reputation, self-regulation can be efficient and cost effective for the government, the given industry or profession, and the public. There always exists a danger for conflicts of interest, however.

Definice

V oblasti byznysu samoregulace označuje situaci, kdy určité odvětví ebo profesní sdružení, namísto státního orgánu, zavádí kvazilegální standardy a regulace, a následně členy tohoto odvětví přiměje, aby je dodržovali.

Příklad použití ve větě

Protože agresivní makléři z firmy Franklin Hamilton & Co. odmítli operovat v rámci hranic samoregulace odvětví cenných papírů, musel nakonec zasáhnout státní regulátor a společnost obvinil z podvodu s cennými papíry.

Poznámka

Samoregulace je běžná v odvětvích investic a cenných papírů, a také, mimo jiné, v profesích účetních, právních a zdravotních. Vyšší státní orgán může na samoregulační organizace daného odvětví nebo profese delegovat určitou odpovědnost a ponechat si konečnou autoritu pro případ, kdyby se samoregulace v určitých případech nebo oblastech ukázala být nedostatečnou. Zčásti kvůli expertize, která se v daném odvětví nebo profesi vyskytuje, a zčásti kvůli motivaci chránit vlastní reputaci může být samoregulace účinná a nákladově efektivní pro stát, dané odvětví nebo profesi i pro veřejnost. Vždy tu však existuje riziko střetu zájmů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us