21
February
2022

Seller’s market /

Trh prodávajícího

Business Term of the Day

Definition

A seller’s market is one with more buyers than sellers, where sellers can affect prices to a significant degree.

Example sentence

After many small retailers were forced to close shop, MegaMall managers realized that the city had become a <strong>seller’s market</strong> and quietly started raising prices.

Comment

Such market situation is also referred to as a “hard market”. In such case, sellers have greater clout due to demand’s exceeding supply. An example can be seen in real estate where locations with few houses for sale enable sellers to pick and choose between many offers, thus driving up prices. The opposite situation is termed a <em>buyer’s market</em>.

Definice

Trh prodávajícího je takový, na kterém je více kupujících než prodejců, a kde prodejci mohou do značné míry ovlivňovat ceny.

Příklad použití ve větě

Poté, co byla řada drobných maloobchodníků nucena zavřít, manažeři hypermarketu MegaMall si uvědomili, že se město stalo <strong>trhem prodávajícího</strong> a začali potichu zvyšovat ceny.

Poznámka

Takováto situace na trhu se také nazývá „tvrdý trh“. V takovém případě mají prodávající větší vliv, jelikož poptávka převyšuje nabídku. Příklad můžeme vidět v nemovitostech – prodejci si v oblastech, kde je málo domů na prodej, mohou vybírat z různých nabídek, což zvyšuje ceny. Opačnou situací je trh kupujícího.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us