16
August
2022

Senior debt /

Prioritní dluh

Business Term of the Day

Definition

Senior debt is debt that needs to be repaid before other debts can be repaid in case of the debtor’s bankruptcy or dissolution.

Example sentence

With VanToch’s new issue of corporate bonds, holders of the previous bond issue realized their bonds were no longer considered senior debt and had been surpassed in priority by the new bonds.

Comment

The principle of seniority is applied in many forms of debt, including equity, bonds, and credit. Debts that are not considered senior are referred to as junior debt or subordinated debt. The entities which provided the money may be called senior creditors or junior creditors, respectively. Seniority in repaying debts is provided to attract creditors who find it beneficial to have priority over other creditors in debt repayments in case the debtor goes bankrupt or is dissolved. Generally, however, secured debt is secured by specific assets and, in case of default, it should be remembered that it is repaid from those assets regardless of other claims, whether senior or junior.

Definice

Prioritní dluh je dluh, který je nutné splatit dříve, než mohou být splaceny ostatní dluhy v případě bankrotu nebo zrušení dlužníka.

Příklad použití ve větě

Poté, co společnost VanToch vydala novou emisi podnikových dluhopisů, držitelé předchozí emise dluhopisů zjistili, že jejich dluhopisy už se nepovažují za prioritní dluh a v pořadí je nahradily nové dluhopisy.

Poznámka

Princip priorit se používá v řadě podob dluhů včetně akcií, dluhopisů, a úvěrů. Dluhy, které se nepovažují za prioritní, se označují za subordinovaný dluh. Osoby, které poskytly peníze, se mohou nazývat prioritní věřitelé, respektive subordinovaní věřitelé. Priorita ve splácení dluhů se poskytuje, aby přilákala věřitele, pro které je výhodné mít přednost před ostatními věřiteli při splácení dluhů v případě bankrotu nebo rozpuštění dlužníka. Obecně však zajištěný dluh je zajištěný konkrétními aktivy a v případě selhání je třeba pamatovat na to, že bude splacen z těchto aktiv bez ohledu na další nároky, ať už prioritní nebo podřízené.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us