12
March
2019

Service economy /

Servisní ekonomika

Business Term of the Day

Definition

A service economy is one that is focused most strongly on providing services.

Example sentence

BigBird’s new accounting software will be offered on a subscription basis only as a step in the company’s transition to the service economy.

Comment

Transition to service economies is a recent development in industrialized economies, and it is an ongoing process. In addition to such obvious and traditional services as haircutting and delivery, an increasing number of products are newly being offered as services. Examples of these are software as a service (SaaS), infrastructure as a service (IaaS), platform as a service (PaaS), and even everything as a service (EaaS). Car ownership is also being replaced with car-sharing services. This approach has radically changed many businesses and industries by focusing more closely on fulfilling customer needs (rather than selling customers the tools they need to fulfil them), paying more attention to customer satisfaction, and switching to the subscription business model, wherein a customer pays a regular fee instead of a single lump-sum.

Definice

Servisní ekonomika je ekonomika, která je nejvíce na poskytování služeb.

Příklad použití ve větě

Nový účetní software bude nabízen pouze na základě předplatného coby součást přechodu společnosti do servisní ekonomiky.

Poznámka

K přechodu k servisní ekonomice v industrializovaných ekonomikách došlo nedávno, a jde o stále pokračující proces. Kromě zřejmých a tradičních služeb jako kadeřnictví a dodávky se nyní rostoucí počet produktů nabízí coby služby. Příklady zahrnují software jako služba, infrastruktura jako služba (IaaS), platforma jako služba (PaaS), a dokonce všechno jako služba (EaaS). Vlastnictví automobilů také nahrazují služby sdílení vozů. Tento přístup radikálně proměnil řadu podniků a odvětví tím, že se zaměřuje více na plnění potřeb zákazníků (namísto prodávání nástrojů, které zákazník potřebuje, aby si je splnil), větší vnímání spokojenosti zákazníka, a přechod k podnikovému modelu předplatného, kde zákazník platí pravidelný poplatek namísto jednorázové částky.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us