19
January
2018

Severance package /

Odstupné

Business Term of the Day

Definition

A severance package comprises the payments an employee receives from the employer when he or she is laid off.

Example sentence

ABC Marketing’s former employees filed a class action lawsuit claiming undrawn vacation not paid out to them as part of their severance package.

Comment

A severance package may sometimes be called just severance, although this term also refers to the termination of employment itself. The package may involve a cash bonus, remuneration for undrawn vacation, stock options, outplacement assistance, and other remuneration. Severance is normally not provided when the termination occurs due to the employee’s fault, such as in case of malpractice. Specific conditions and amounts paid to employees may be defined in an employee handbook or employment contract and also are regulated by law. A severance package provides the former employee with additional financial security between jobs or at the beginning of retirement. A high severance payment to a senior executive may be referred to as a golden parachute, although this term more narrowly refers only to payments due to layoffs resulting from changes in company ownership.

Definice

Odstupné zahrnuje platby, které zaměstnanec obdrží od zaměstnavatele při propuštění.

Příklad použití ve větě

Bývalí zaměstnanci společnosti ABC Marketing podali skupinovou žalobu požadující, aby jim nevybraná dovolená byla vyplacena jako součást odstupného.

Poznámka

V angličtině slovo severance může někdy označovat jak odstupné, ale také samotné ukončení pracovního poměru. Odstupné může zahrnovat bonus v hotovosti, proplacení nevyčerpané dovolené, akciové opce, podporu při změně zaměstnání, a další odměny. Odstupné se obvykle nevyplácí, když k propuštění dojde kvůli chybě zaměstnance, jako například v případě nesprávného postupu. Konkrétní podmínky a částky vyplácené zaměstnancům mohou být definovány v příručce pro zaměstnance nebo pracovní smlouvě a také jsou regulovány zákonem. Odstupné poskytuje bývalým zaměstnancům dodatečné finanční zabezpečení v období mezi zaměstnáními nebo po odchodu do důchodu. Vysoké odstupné vrcholným manažerům se může nazývat zlatý padák, ačkoli tento termín v užším smyslu označuje jen platby způsobené propuštěním v důsledku změn vlastnictví společnosti.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us