29
July
2022

Sexual harassment /

Sexuální obtěžování

Business Term of the Day

Definition

Sexual harassment is unwanted behavior of a sexual nature toward a person.

Example sentence

Displaying sexually inappropriate photos or posters in a workplace can be regarded as visual sexual harassment.

Comment

Sexual harassment can happen to anyone, whether male or female, and regardless of sexual or gender orientation. The harassment can be verbal, visual, or physical, and can include sexual comments about the person’s body, for example, or touching that individual in an inappropriate way. It is becoming more common for companies to adopt policies of zero sexual harassment in the workplace, particularly following the rise to prominence of the #Metoo movement and the resultant strengthening of anti-sexual harassment laws.

Definice

Sexuální obtěžování je nevyžádané chování sexuální povahy vůči jiné osobě.

Příklad použití ve větě

Vystavování fotografií nebo plakátů s nevhodnou sexuální tematikou na pracovišti může být považováno za vizuální sexuální obtěžování.

Poznámka

Sexuální obtěžování se může dotknout kohokoli, ať už ženy nebo muže, i bez ohledu na sexuální či genderovou orientaci. Obtěžování může mít slovní, vizuální nebo fyzickou formu a zahrnuje například sexuální poznámky ohledně něčího těla nebo nevhodné doteky. Ve firmách je čím dál běžnější zavádění nulové tolerance sexuálního obtěžování na pracovišti, a to zvlášť v důsledku vzestupu hnutí #Metoo a následného zpřísňování zákonů proti sexuálnímu obtěžování.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us