26
May
2022

Share split /

Štěpení akcií

Business Term of the Day

Definition

A share split is an operation wherein a company increases the number of its shares outstanding while keeping their total value the same.

Example sentence

CyberNet’s Board of Directors has approved a three-for-one share split of the company’s stock to bring the price per share below $100.

Comment

Also termed a stock split or stock divide, such operation can be used by any company wishing to decrease its price per share, for reasons such as to facilitate purchases by small investors. The operation results in an increased number of shares outstanding. A reverse share split, on the other hand, combines a number of original shares into one new share, thereby increasing the price per share. Share splits usually are made after a company’s share price has risen to a level that makes it difficult for small investors to buy the shares. In the U.S., shares are usually split when their prices rise into the $100–$200 range.

Definice

Štěpení akcií je operace, ve které společnost zvýší počet svých akcií v oběhu a zároveň udrží jejich celkovou hodnotu na stejné úrovni.

Příklad použití ve větě

Představenstvo společnosti CyberNet schválilo štěpení akcií v poměru tři ku jedné za účelem snížení ceny za akcii pod 100 dolarů.

Poznámka

Také se nazývá dělení akcií nebo split. Využívají jej společnosti, které chtějí snížit cenu za svou akcii, například aby malým investorům usnadnily koupě. Tato operace vede ke zvýšení počtu akcií v oběhu a zároveň brání ředění kapitálu. Naopak reverzní štěpení akcií nebo reverzní split sdružuje několik původních akcií do jedné nové akcie, a tím zvyšuje cenu za akcii. Štepení akcií se obvykle provádí poté, co cena akcie společnosti vzroste na úroveň, na které je pro drobné investory obtížné akcie kupovat. Ve Spojených státech se akcie obvykle štěpí, když se jejich ceny dostanou na úroveň 100–200 dolarů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us