18
November
2015

Shareholder /

Akcionář

Business Term of the Day

Definition

A shareholder is an individual or other party who owns a share in a company.

Example sentence

By buying an additional 7% of the company, Mr. Smith became the majority shareholder in ACME, which had been founded by his mother.

Comment

In North American English, stockholder is an equivalent term, as the share in a company usually takes the form of stock. In English as spoken in some countries outside of North America, the term stock has a broader meaning that encompasses bonds and other securities and so the term stockholder is not used as an equivalent. There are various types of shares that give shareholders different rights regarding the company, such as the right to dividends or to elect members of the board of directors. Stakeholder is a more general term that refers to all individuals or other parties who affect or are affected by the company’s actions, such as customers, employees, and suppliers. Shareholders are a particular kind of stakeholders.

Definice

Akcionář je osoba nebo jiná strana, která vlastní podíl ve společnosti.

Příklad použití ve větě

Koupí dalších 7 % ve společnosti ACME se pan Smith stal většinovým akcionářem společnosti, kterou založila jeho matka.

Poznámka

Odpovídajícím pojmem v češtině je společník akciové společnosti. V severoamerické angličtině je obdobným termínem stockholder. V angličtině používané v některých jiných zemích mimo severní Ameriku má slovo stock širší význam, který zahrnuje i dluhopisy a další cenné papíry, takže termín stockholder se nepoužívá jako ekvivalentní. Existují různé typy akcií, které akcionářům dávají různá práva ohledně dané společnosti, například právo na dividendu nebo právo volit členy představenstva. Zainteresovaná strana je obecnější termín, který označuje všechny osoby a další strany, které ovlivňují činnost společnosti nebo jsou jí ovlivňovány, jako například zákazníci, zaměstnanci a dodavatelé. Akcionáři jsou určitým druhem zainteresované strany.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us