14
March
2023

Short squeeze /

Short squeeze

Business Term of the Day

Definition

A short squeeze is a situation in a financial market in which a certain asset’s price rapidly increases because of excessive previous shorting.

Example sentence

HumanIT’s share price skyrocketed by more than 40% in a single day due to an apparent short squeeze.

Comment

Short selling entails the sales of assets that the sellers have borrowed from someone else in the hopes that the price will go down. When that happens according to plan, the short sellers will have the opportunity to buy the asset at the lower price for returning to the lender and to pocket the price difference. This risky speculation does not always go according to plan. When an excessive proportion of the asset’s total supply is held short and its price increases (for whatever reason), the lenders may request their assets back from the short sellers, who are then forced to buy back the assets at the increased price. This buying drives the price even higher, thereby making the short sellers’ losses even greater.

Definice

Jako „short squeeze“ se označuje situace na finančním trhu, při které cena určité akcie rychle vzroste kvůli přílišným předchozím krátkým prodejům.

Příklad použití ve větě

Akcie společnosti HumanIT vyletěly o více než 40 % za jediný den zřejmě kvůli short squeeze.

Poznámka

Krátký prodej zahrnuje prodeje aktiv, které si prodejci vypůjčili od někoho jiného v naději, že cena klesne. Když se to stane podle plánu, prodejce nakrátko bude mít příležitost koupit aktivum za nižší cenu, aby ji vrátil zapůjčiteli a získat rozdíl cen. Tato riskantní spekulace však ne vždy vyjde podle plánu. Když je přílišný podíl celkové zásoby aktiva držen v krátké pozici a jeho cena vzroste (z libovolného důvodu), zapůjčitelé mohou požadovat svá aktiva zpět od prodejců nakrátko, kteří jsou následně nuceni aktiva zpětně odkoupit za zvýšenou cenu. Toto nakupování dále zvyšuje cenu, čímž ještě prohlubuje ztráty prodejců nakrátko.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us