30
June
2021

SICAV /

SICAV

Business Term of the Day

Definition

A SICAV is a collective investment scheme raising investment funds by issuing its own investment shares.

Example sentence

I’m investing into a Malta-based SICAV fund that focuses on value investing and invests mainly into companies with low debt and sound business strategies.

Comment

SICAV is a French acronym for société d'investissement à capital variable, which can be translated as investment company with variable capital. It is a common investment scheme in a number of European countries and has the form of a joint-stock company issuing investment shares to raise funds for purposes of collective investment. SICAVs issue two kinds of shares – founder shares and investment shares – and they are obliged to purchase investment shares back from investors at any time. A SICAV can also establish subfunds pursuing various investment strategies.

Definice

SICAV je systém kolektivního investování, který získává investiční prostředky vydáváním vlastních investičních akcií.

Příklad použití ve větě

Investuji do fondu SICAV se sídlem na Maltě, který se zaměřuje na hodnotové investování a investuje především do společností s nízkým zadlužením a zdravou obchodní strategií.

Poznámka

SICAV je francouzská zkratka pro société d'investissement à capital variable, což lze přeložit jako investiční společnost s proměnným kapitálem. Jedná se o investiční schéma běžné v řadě evropských států, které má formu akciové společnosti vydávající investiční akcie za účelem získání investičních prostředků pro kolektivní investování. SICAVy vydávají dva druhy akcií - zakladatelské akcie a investiční akcie a jsou povinny od investorů investiční akcie kdykoli odkoupit. SICAVy mohou také zakládat podfondy s různými investičními strategiemi.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us