20
December
2021

Signing bonus /

Náborový příspěvek

Business Term of the Day

Definition

A signing bonus (or hiring bonus) is a certain amount of money offered to a potential employee if he or she joins a company.

Example sentence

Because all the job offers I received were very similar in most aspects, the deciding factor was a generous signing bonus offered by Cloppy Ltd.

Comment

A signing bonus is intended to function as motivation for a potential employee to join a company. Such bonuses might be offered to both skilled and unskilled labor, depending upon the situation in the labor market at a particular point in time. The fewer potential employees there are in a certain sector, the greater probability of a generous signing bonus (or the possibility of signing bonuses being offered at all). A signing bonus is usually a one-time payment offered in addition to other, regular compensation and benefits. In the Czech Republic, for instance, signing bonuses are most common for computer programmers and for low-skilled jobs in manufacturing, such as machine operators or warehouse workers.

Definice

Náborový příspěvek nebo také nástupní bonus je určitá částka peněž nabízená potenciálnímu zaměstnanci v případě, že nastoupí do firmy.

Příklad použití ve větě

Protože všechny nabídky práce, které jsem dostala, byly ve většině aspektů velmi podobné, stal se rozhodujícím faktorem velkorysý náborový příspěvek, který nabídla společnost Cloppy Ltd.

Poznámka

Náborový příspěvek by měl fungovat jako motivace potenciálního zaměstnance, aby nastoupil do dané firmy. Tyto bonusy mohou být nabízeny jak kvalifikovaným, tak nekvalifikovaným pracovníkům v závislosti na situaci na trhu práce v daném okamžiku. Čím méně potenciálních zaměstnanců v určitém odvětví, tím větší pravděpodobnost štědrého nástupního bonusu (nebo pravděpodobnost, že se takové bonusy vůbec budou nabízet). Nástupní bonus je obvykle jednorázová platba nabízená nad rámec pravidelného platu a benefitů. Například v České republice jsou náborové bonusy nejčastější u programátorů a nízkokvalifikovaných pracovních míst ve výrobě, jako jsou operátoři strojů nebo skladníci.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us