3
November
2020

Single-use plastics /

Plastové výrobky na jedno použití

Business Term of the Day

Definition

Single-use plastics (or disposable plastics) refers to items made to be used just once and then thrown away.

Example sentence

It is well known that remainders of single-use plastics are found in bodies of most sea turtles and seabirds.

Comment

Plastic cups, straws, food containers, bags, cutlery, candy wrappings, and similar items are typical examples of single-use plastics people use every day. From the chemical point of view, these are synthetic polymers that in the second half of the 20th century replaced glass and paper in many areas of use. Although these products have some very useful characteristics, such as durability or lightness, single-use plastics present a great danger to the environment and wildlife, because many of them end up unrecycled in rivers or oceans, in landfills, and elsewhere on or near the soil’s surface. Small remainders of these items called microplastics can harm the health of animals as well as of people. Microplastics are today ubiquitous across the Earth, including in the air we breathe. In the EU, some single-use plastic such as cutlery, balloon sticks, and cotton swabs will be banned from 2021.

Definice

Plastový výrobek na jedno použití je věc vyrobená k tomu, aby byla použita pouze jednou a poté vyhozena.

Příklad použití ve větě

Je známo, že zbytky plastových výrobků na jedno použití se nacházejí v tělech většiny mořských želv i mořských ptáků.

Poznámka

Plastové kelímky, brčka, krabičky na jídlo, tašky, příbory, obaly sladkostí a podobné položky jsou typickými příklady plastových výrobků na jedno použití, které lidé používají každý den. Z chemického hlediska se jedná o syntetické polymery, které ve druhé polovině 20. století nahradily v mnoha oblastech použití sklo a papír. Ačkoli mají tyto produkty některé dobré vlastnosti jako odolnost nebo nízká váha, plasty na jedno použití představují obrovské riziko pro životní prostředí a zvířata, protože mnoho z nich se nerecykluje a skončí v řekách a oceánech, na skládkách nebo jinde  v blízkosti povrchu půdy. Malé zbytečky těchto plastů nazývané mikroplasty mohou být škodlivé pro zdraví zvířat i lidí. Mikroplasty jsou dnes přítomné všude, včetně vzduchu, který dýcháme. V EU budou některé plasty na jedno použití jako například příbory, vatové tyčinky nebo tyčky na připevnění balonků zakázány od roku 2021.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us