17
March
2020

Site remediation /

Sanace území

Business Term of the Day

Definition

Sanace území je proces odstranění znečišťujících látek z půdy a/nebo vody.

Example sentence

Vláda donutila místní chemičku, aby spustila rozsáhlý projekt sanace území poté, co bylo zjištěno, že toxiny obsažené v půdě okolo fabriky výrazně převyšují standardy definované zákonem.

Comment

Water and soil contamination is a result of various human activities, usually industrial operations like waste treatment, power generation, chemical production, or some other manufacturing process. In some cases, polluting industrial enterprises have shut down their operations already many years ago, but the negative environmental impacts of these typically abandoned sites remain. In the U.S.A., such places are often called brownfields, and the remediation process in such locations is usually followed by revitalization or redevelopment. In a European context, the term brownfield is not necessarily linked to an environmental risk. Rather, the term can be used for any abandoned or unused industrial site. The main aims of site remediation are to protect human health and restore the environment.

Definice

Site remediation is a process of removing contaminants from soil and/or water.

Příklad použití ve větě

The government forced the local chemical factory to undertake a large site remediation project after it was discovered that toxins in the soil around the factory far exceed the limits permitted by law.

Poznámka

Kontaminace vody a půdy je důsledkem různých lidských činnosti, obvykle v průmyslových provozech jako je nakládání s odpadem, výroba elektrické energie, chemická výroba nebo jiné výrobní procesy. V některých případech znečisťující průmyslové podniky ukončily své provozy již před mnoha lety, avšak negativní environmentální důsledky těchto většinou opuštěných areálů zůstávají. Ve Spojených státech těmto místům se často říká brownfields a po procesu sanace těchto lokalit obvykle následuje revitalizace nebo nová výstavba. V evropském kontextu není termín brownfield nutně spojen s environmentálním rizikem, používá se spíše pro jakýkoliv opuštěný nebo nevyužívaný průmyslový areál. Cílem sanace území je zejména ochrana lidského zdraví a životního prostředí.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us