21
April
2016

Skin in the game /

Jít s kůží na trh

Business Term of the Day

Definition

To have skin in the game means to take on risk through involvement in achieving an objective.

Example sentence

Our investment managers have skin in the game through their own investments in the funds, ensuring they will treat your money the same as they would their own.

Comment

The phrase is generally used to point to the benefits in terms of accountability that come from people being involved in the process in which they are working. It can refer to such varied activities as investing with customers, managers having equity stakes in a business, and politicians being affected by the policies they advocate. Within investing, having skin in the game should help align investment managers’ interests with the interests of other investors, promote accountability for performance, and increase investors’ trust. Similar phrases include to have/put money on the line and to eat one’s own cooking. A related but distinct concept is dogfooding, where a company uses the products or services it develops. The Czech term is sometimes also used more generally for any exposure to risk.

Definice

Jít s kůží na trh znamená přijmout riziko tím, že se daná osoba zapojí do dosažení cíle.

Příklad použití ve větě

Naši investiční manažeři jdou s kůží na trh, protože mají ve fondu vlastní investice, což zajišťuje, že s Vašimi penězi budou zacházet stejně, jako s těmi svými.

Poznámka

Tato fráze se obecně používá pro vyzdvihnutí přínosů odpovědnosti, která se pojí s tím, že jsou lidé zapojeni do procesu, ve kterém pracují. Může označovat rozličné činnosti jako například investování spolu se zákazníky, vlastnictví akciových podílů podniku manažery, nebo když jsou politici ovlivněni rozhodnutími, která prosazují. Mít kůži na trhu by v investování mělo pomoci sladit zájmy investičních manažerů se zájmy ostatních investorů, podporovat odpovědnost za výkon manažerů a zvyšovat důvěru investorů. Obdobné fráze zahrnují dát peníze v sázkujíst, co sis navařil. Souvisejícím, ale samostatným pojmem je dogfooding, kdy společnost využívá produkty nebo služby, které vyvíjí. Česká fráze jít s kůží na trh se někdy používá také obecněji pro jakékoli vystavení se riziku.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us