7
August
2019

Slotting fee /

Poplatek za umístění zboží

Business Term of the Day

Definition

A slotting fee is an amount charged by a supermarket or other store to product manufacturers or distributors for the right to offer their products for sale on the store’s shelves.

Example sentence

Even though ChocMunch’s new breakfast cereals received high praise in all tastings, the start-up could not afford to pay the slotting fees to reach the largest consumer group.

Comment

Slotting fees are used by retailers to cover administrative costs as well as opportunity costs in case a product sells poorly. In addition to supermarkets, slotting fees are also used by bookstores and other stores. The fees are usually higher for easily accessible and well-visible slots, such as those on eye-level shelves and at checkout counters. Slotting fees, in addition to such other fees as promotion fees and listing fees present a substantial barrier to entry for smaller producers.

Definice

Poplatek za umístění zboží je poplatek, který supermarkety a další obchody účtují výrobcům nebo distributorům produktů za právo umístit jejich výrobky na prodej do regálů v obchodě.

Příklad použití ve větě

Ačkoli nové snídaňové cereálie společnosti ChocMunch byly ve všech ochutnávkách velmi oceňovány, tento startup si nemohl dovolit zaplatit poplatky za umístění zboží, aby se dostal k největší skupině spotřebitelů.

Poznámka

Poplatky za umístění zboží prodejci používají, aby pokryli administrativní výdaje a také náklady obětované příležitosti v případě, že se produkt bude prodávat špatně. Poplatky za umístění zboží kromě supermarketů používají také knihkupectví a další obchody. Tyto poplatky jsou obvykle vyšší pro snadno dostupné a dobře viditelné pozice jako jsou regály ve výši očí a regály u pokladen. Poplatky za umístění zboží, společně s dalšími poplatky jako například za propagaci a zaváděcí poplatky představují podstatnou bariéru vstupu na trh pro malé producenty.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us