20
August
2020

Small and medium-sized enterprises (SMEs) /

Malé a střední podniky (SME)

Business Term of the Day

Definition

SMEs are businesses with employee numbers as well as revenues or assets below certain values.

Example sentence

ACME analysts stated that the government needs to cut back on regulations to facilitate the growth in SMEs necessary to drive innovation in the economy.

Comment

Different jurisdictions have different precise definitions of what constitutes a small or midsized company. Within the EU, for example, SMEs (including also micro enterprises) are all companies with fewer than 250 employees and annual turnover below EUR 50 million or total assets below EUR 43 million. In the US, in contrast, standards for the size of small businesses (the term used there) vary by industry and can be as high as 1,500 employees or $550 million in total assets in some sectors. The definition within a jurisdiction can be important because the government provides support to SMEs through such means as tax breaks and providing access to financing. Although SMEs are smaller than large corporations, they comprise the vast majority of existing companies and generally provide around 50% or more of all private sector employment.

Definice

SME jsou podniky, jejichž počet zaměstnanců i tržby nebo aktiva jsou pod určitými hodnotami.

Příklad použití ve větě

Analytici společnosti ACME uvedli, že stát musí omezit regulace, aby usnadnil růst počtu SME, který je nezbytný pro vytváření inovací v ekonomice.

Poznámka

Různé jurisdikce mají různé přesné definice toho, čím se vyznačuje malá nebo střední společnost. V EU jsou například SME (včetně všech mikropodniků) všechny společnosti, které mají méně než 250 zaměstnanců a zároveň roční obrat pod 50 milionů EUR nebo celková aktiva pod 43 milionů EUR. Oproti tomu v USA se normy pro velikost malých podniků (tamní termín) liší podle odvětví a v některých sektorech mohou dosahovat až 1 500 zaměstnanců nebo celkových aktiv ve výši 550 milionů USD. Definice v rámci dané jurisdikce může být důležitá, protože stát poskytuje podporu SME prostřednictvím například daňových úlev nebo poskytování přístupu k financování. Ačkoli SME jsou menší než velké korporace, tvoří velkou většinu existujících společností a obvykle poskytují okolo 50 % nebo i více pracovních míst v soukromém sektoru.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us