4
January
2018

Small cap /

Malá společnost

Business Term of the Day

Definition

Small caps are publicly traded companies with relatively low market capitalization.

Example sentence

Although Ms. Parker was impressed with TinyHat’s performance, she had to tell the founder that as portfolio manager she was not allowed to invest in small caps.

Comment

Although definitions vary, a usual limit for small cap companies is market capitalization of under USD 1 billion, market cap being the sum market value of the company’s shares outstanding. Larger companies are termed mid caps and large caps. Many view small cap companies as representing greater potential for growth but also higher risk, while large companies are seen as more established and so less risky but offering potentially lower returns.

Definice

Malé společnosti jsou veřejně obchodované společnosti s relativně nízkou tržní kapitalizací.

Příklad použití ve větě

Ačkoli na paní Parkerovou udělal výkon společnosti TinyHat dojem, musela zakladateli sdělit, že coby portfolio manažerka nesmí investovat do malých společností.

Poznámka

Ačkoli existují různé definice, obvyklým limitem pro malé společnosti (také nazývané small caps) je tržní kapitalizace pod 1 miliardu dolarů, kde tržní kapitalizace je součtem tržních hodnot akcií v oběhu. Větší společnosti se nazývají střední (mid caps) a velké společnosti (large caps). Podle mnohých lidí mají malé společnosti větší potenciál růstu ale také vyšší riziko, zatímco velké společnosti jsou vnímány jako zavedenější a tím pádem méně rizikové, ale potenciálně nabízející menším výnosy.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us