27
March
2019

Small-firm effect /

Efekt malých firem

Business Term of the Day

Definition

The small-firm effect is a stock market anomaly sometimes occurring whereby the investment returns (share price gains + dividends) of small-capitalization firms outperform those of larger companies.

Example sentence

Renowned investor Howie Pickum is highly acclaimed for his mutual fund’s outstanding returns, but critics say he’s just taken advantage of the small-firm effect by investing in risky small cap stocks.

Comment

Various explanations have been offered for why a small-firm effect appears to exist. It can be argued that smaller firms are more flexible in exploiting opportunities for growth, that they are likely to have better control over their costs, that they are more entrepreneurial or more likely to be family controlled and therefore better motivated to succeed. Every small company dreams to be a big company, after all, so maybe they just try harder. Another perspective, though, is that because small companies face greater risk of failure their shareholders demand higher investment returns on their shares to compensate them for taking on that greater risk.

Definice

Efekt malých firem je anomálie na akciových trzích, která se někdy vyskytuje v situacích, kdy investiční výnosy (zisky z růstu cen akcií + dividendy) firem s nízkou tržní kapitalizací překonávají investiční výnosy větších společností.

Příklad použití ve větě

Howie Pickum má vysokou reputaci za skvělé výnosy svého podílového fondu, ačkoli jeho kritikové tvrdí, že jen využívá efektu malých firem a investuje do rizikových akcí s nízkou kapitalizací.

Poznámka

Bylo nabídnuto několik vysvětlení, proč se zdá, že efekt malých firem existuje. Lze tvrdit, že menší firmy dokáží flexibilněji využívat příležitostí k růstu, že pravděpodobněji mají lepší kontrolu nad svými náklady, že jsou podnikatelštější nebo pravděpodobněji ovládané rodinou, a proto mají vyšší motivaci k úspěchu. Konec konců, každá malá společnost sní o tom, že se stane velkou společnosti, takže možná se jen více snaží. Druhým pohledem na věc je však skutečnost, že protože malé společnosti čelí většímu riziku selhání, tak jejich akcionáři požadují vyšší investiční výnosy ze svých akcií, aby byli kompenzování za podstoupení tohoto velkého rizika.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us