4
June
2019

Smart city /

Chytré město

Business Term of the Day

Definition

A smart city is one that facilitates life, work, transportation, and responsible and efficient resource use by utilizing data from an extensive network of devices.

Example sentence

Voltic is rumored to have entered into negotiations with Brno to provide infrastructure for implementing its smart city vision.

Comment

Smart cities incorporate various technologies, including to provide Wi-Fi signal in public spaces, real-time traffic monitoring while adjusting traffic light intervals and traffic routing through the city, switching from paperwork to e‑government, energy saving measures such as smart lighting, and other features. Smart cities utilize the principles of the internet of things (IoT) to collect the necessary data and direct operation of the technologies. The large amounts of data required and possibility for its misuse also raise concerns over security and privacy in such cities. As smart city systems and technologies become more disbursed, the term is coming into general use such that practically all cities can be characterized by the extent to which they are smart. According to the IESE Cities in Motion Index, the smartest cities in the world in 2018 were 1) New York, 2) London, and 3) Paris.

Definice

Chytré město je takové město, které usnadňuje život, práci, dopravu a odpovědné a efektivní využívání zdrojů pomocí dat z rozsáhlé sítě zařízení.

Příklad použití ve větě

Společnost Voltic údajně vstoupila do vyjednávání s městem Brno na poskytnutí infrastruktury pro implementaci vize chytrého města.

Poznámka

Chytrá města zahrnují různé technologie včetně poskytování Wi-Fi signálu ve veřejných prostorách, monitorování dopravy v reálném čase a zároveň upravování intervalů semaforů a vedení dopravy skrze město, přechod od papírování k e-governmentu, prostředky na šetření energie jako chytré osvětlení a další prvky. Chytrá města využívají principy internetu věcí (IoT) ke sběru potřebných dat a přímému provozu daných technologií. Velká množství požadovaných dat a možnost jejich zneužití také vzbuzuje obavy ohledně bezpečnosti a soukromí v takových městech. S tím, jak se systémy a technologie chytrých měst dostávají do praxe, tento termín se dostává do běžného používání, takže prakticky všechna města je možné charakterizovat podle toho, do jaké míry jsou chytrá. Podle indexu IESE Cities in Motion byla nejchytřejšími městy světa v roce 2018: 1) New York, 2) Londýn, and 3) Paříž.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us