14
July
2020

Social proof /

Sociální důkaz

Business Term of the Day

Definition

In psychology, social proof refers to the fact that people may be more inclined to act if they see that others have taken the same action.

Example sentence

You know your customers love your products but others don’t know. What you need is social proof. Let the world know how many people are satisfied!

Comment

This effect reflects the reality that people are uncertain of how to act in unfamiliar situations and look to cues from others on what is appropriate. It is a way in which conformity is attained. Social proof is used in advertising and specifically social media marketing to show that a promoted service or product is popular and thus acceptable and desirable. When people see that a service is popular, they tend to view it as more trustworthy. This strategy can work if a company shows that its product or service is liked by either many people (it is broadly acceptable) or specific people close to the potential buyer (it is acceptable within the buyer’s social circle). Embedding social media tools on a website enables both ideas to be displayed by showing the total number of followers as well as specific personal contacts. Some companies endeavor to take advantage of the effect by buying fake followers (often inactive or ghost followers or ghosts) to drive up appearances of popularity.

Definice

V psychologii sociální důkaz označuje jev, kdy lidé mohou být náchylnější jednat, pokud vidí, že ostatní už stejný čin provedli.

Příklad použití ve větě

Vy víte, že vaši zákazníci zbožňují vaše výrobky, ale ostatní to neví. Potřebujete sociální důkaz. Ať se svět dozví, kolik lidí je spokojeno s vašimi výrobky!

Poznámka

Tento efekt odráží skutečnost, že lidé si nejsou jistí, jak se chovat v neznámých situacích a hledají náznaky od ostatních ohledně toho, co je vhodné. Tímto způsobem se vytváří konformita. Sociální důkaz se používá v reklamě a konkrétně v marketingu v sociálních médiích, aby se ukázalo, že propagovaná služba nebo výrobek je populární, a tedy přijatelný a žádoucí. Když lidé vidí, že je služba populární, mohou ji vnímat jako důvěryhodnější. Tato strategie může fungovat, pokud společnost ukáže, že s jejím výrobkem nebo službou je spokojených buď hodně lidí (a je tak široce přijímaná), nebo konkrétní lidé blízcí možnému kupci (takže je přijatelná v rámci sociálního kruhu kupce). Vložené nástroje sociálních médií na stránkách umožnují zobrazit obojí, jelikož zobrazují jak celkový počet sledujících, tak i konkrétní osobní kontakty. Některé společnosti se snaží tohoto efektu zneužít nakupováním falešných sledujících (často neaktivních, takzvaných mrtvých duší), aby si zvýšily zdánlivou popularitu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us